Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2020-148

02 Ekim 2020

KIDEM TAZMİNATININ YARGI KARARLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Halit BAŞBUĞA

E. SGK Denetmeni 

Özet

4857 sayılı İş Kanunu'nun 2003 yılında yürürlüğe girmesiyle 1475 sayılı İş Kanunu'nun da kıdem tazminatına ilişkin hükümleri düzenleyen 14' üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. İş Kanunu ve ilgili kanunlar kapsamında çalışan işçilerin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanacağı, kıdem tazminatına ilişkin yapılan son değişiklikler, kıdem tazminatının, hesaplanması, gibi konular makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kıdem tazminatı, İş Mahkemeleri Kanunu, kıdem tazminatı alan işçinin tekrar işe girmesi, kıdem tazminatında zamanaşımı, kıdem tazminatı fonu.