Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-163

06 Aralık 2016

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDAKİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

2016/55 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Yasa) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştı.

Bu değişikliklerin bir bölümü kuruluş aşamasında sözleşmenin (kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirkette şirket sözleşmesi ile anonim şirkette esas sözleşme) ticaret sicil müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenebilmesine ilişkindi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 6.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ ile söz konusu hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.