Duyurular:

Vergi 2016-159

25 Kasım 2016

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararname ile ilgili Sirkülerlerimiz en kısa sürede gönderilecektir.

İlgili metne ulaşmak için tıklayınız.