Duyurular:

Vergi 2016-151

01 Kasım 2016

2016 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK ENDEKSLENECEĞİ

(42 SIRA NO.LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 42 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 2,02 olarak tespit edilmiş olduğunu duyurmuştur.

Buna göre,

  • GVK’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

    Maliye Bakanlığı üçüncü geçici vergi dönemi için geçerli yeniden değerleme oranını 42 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile % 2,02 olarak ilan ettiğinden, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan bu tutarlar üçüncü geçici vergi döneminde % 2,02 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

    GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 8.4.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları denilmektedir) ise - ÜFE’de meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 2016 yılının ilk dokuz aylık döneminde Yİ - ÜFE’de meydana gelen artış % 3,79 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar üçüncü geçici vergi döneminde % 3,79 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla.