Duyurular:

Vergi 2016-147

27 Ekim 2016

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

 

Başbakanlığa gönderilen 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere Kanun kapsamında yapılacak başvuru süreleri ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası için ayrıca ilk taksit ödeme süresinin yeniden belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.