Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-146

26 Ekim 2016

İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak TBMM’de görüşülmekte olunan ….tarihli ve….. sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenecek geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Bu Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ettirilmekte olup, Taslakta yer alan açıklamalara ilişkin görüş ve öneriler [email protected] adresine e-posta yoluyla iletilebilir.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.