Duyurular:

Vergi 2016-139

05 Ekim 2016

ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİLMESİNDE YASAK OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA GETİRİLEN YASA HÜKMÜ VE GÖRÜŞLERİMİZ

ÖZET :

Örtülü kazançlar ve örtülü sermaye getirileri üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim yasağına konu olup olmadığı konusundaki görüşlerimiz, Lebib Yalkın Dergisi’nin Ocak 2010 sayısında yayınlanan “ÖRTÜLÜ KAZANÇ VEYA ÖRTÜLÜ SERMAYE KAPSAMINDA YÜKLENİLEN KDV’LERİN İNDİRİM YASAĞINA KONU EDİLMEMESİ GEREKİR” başlıklı yazımızda açıklanmıştır.

Gerek son yıllarda çıkan yargı kararları gerekse 6728 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun 30/d maddesine eklenen hüküm, KDV indirim yasağının yargı ve kanun koyucu tarafından da benimsendiğini ortaya koymuş olup, söz konusu indirim yasağına uyulmaması eski duruma nazaran çok daha riskli hale gelmiş, hatta eskiden yapılmış olan KDV indirimleriyle ilgili risk seviyesi yükselmiştir.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.