Duyurular:

Vergi 2016-137

05 Ekim 2016

77 NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DÜZELTME

(R.G. 5.10.2016 – 29848)

04/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77)’nin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “sekizinci” ibaresi Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 04/10/2016 tarihli ve 59491943-010.05-99744 sayılı yazısına istinaden “yedinci” olarak düzeltilmiştir.

Saygılarımızla.