Duyurular:

Vergi 2016-136

05 Ekim 2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA KRALLIĞI ARASINDA 2 HAZİRAN 1987 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (2016/9214 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

 

05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar ile Türkiye ile Belçika arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın:

  • Bilgi Değişimi” başlıklı 26’ncı maddesinde,

-   “Tahsilatta Yardımlaşma” başlıklı 27’nci maddesinde,

-   “Genel Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin Belçika açısından yetkili makamı tanımlayan 1/h-ii maddesinde,

değişiklikler yapılmıştır.

 

Saygılarımızla.