Duyurular:

Vergi 2016-132

30 Eylül 2016

VERGİ USUL KANUNUNUN 153/A MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; Vergi Usul Kanununa, 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslara yer verilmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ettirilmekte olup; taslakta yer alan açıklamalara ilişkin görüş ve önerilerinizi 10/10/2016 tarihine kadar gozcubuk@gelirler.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.