Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-130

30 Eylül 2016

6728 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ KANUNU, EMLAK VERGİSİ KANUNU VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞLER YAYIMLANDI

Bilindiği gibi, 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile (Bkz.2016/47 no.lu Sirkülerimiz), yatırım teşvik belgesini haiz yatırımcılara, mevcut teşvik unsurlarının yanı sıra aşağıda sayılan önemli vergisel imkanlar sağlanmıştır:

  • Damga vergisi istisnası,
  • Harç istisnası,
  • Geçici süre ile emlak vergisi muafiyeti,
  • Belediye gelirleri kanununa göre alınan imarla ilgili harçlara ilişkin istisnalar.

Bu düzenlemeler 2016/48 sayılı Sirkülerimizde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Söz konusu Kanunla Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 2016/52 sayılı Sirkülerimizde topluca ve detaylı olarak ayrıca açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı aşağıdaki Tebliğlerle bu düzenlemeleri açıklamış bulunmaktadır.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

Saygılarımızla.