Duyurular:

Vergi 2016-127

19 Eylül 2016

YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLEN GENEL TEBLİĞLER

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen

8 adet Genel Tebliğ ve açıklayıcı bilgi notları:  

Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 293) için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği  (Seri No: 48) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği  (Seri No: 69) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 4) için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 5) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği  (Seri No: 6) için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.