Duyurular:

Vergi 2016-124

05 Eylül 2016

669 SAYILI KHK İLE DÜZENLENEN OLAĞANÜSTÜ HALİN DEVAMI SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME TALEPLERİNİN MAHKEMELERCE REDDİNE İLİŞKİN MADDEDE 673 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER YAPILMIŞTIR

Hatırlanacağı üzere 21.07.2016 tarih ve 29777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi; Milli Güvenlik Kurulu’nun 20.07.2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak 20.07.2016 tarihinde kararlaştırılmıştı.

Olağanüstü Hal Kapsamında çıkartılan 669 sayılı KHK’nın 4. maddesi ile olağanüstü halin devamı süresince, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı; bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği düzenlenmişti.

İflasın ertelenmesine ilişkin bu düzenlemede, 01/09/2016 tarihli ve 29818 Sayılı Resmî Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK 673) ile değişiklikler yapılmıştır.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.