Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-122

02 Eylül 2016

“KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri No : 7) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAK ÜZERE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen

7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yem ve gübre teslimlerinde KDV istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmekte ve KDV iadelerine ilişkin özel esaslar uygulamasında düzenlemeler yapılmaktadır.

Ayrıca söz konusu Tebliğde, tevkifata tabi bazı teslimlerde tevkifat oranları yeniden belirlenmekte; dahilde işleme rejimi kapsamındaki KDV uygulamaları ile bazı iade taleplerinde aranan belgeler ve KDV iadesine mahsubu yapılabilecek borçlara yönelik düzenleme/açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.