Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-177

26 Aralık 2016

1.1.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI İLE BİNA VE ARAZİ VERGİSİ MATRAHLARI VE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA 2016/9641 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

Bakanlar Kurulu, 24 Aralık 2016 tarih ve 29928 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9641 Kararı ile;

  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu damga vergisi tutarlarını, yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırmıştır.

    492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu harç tutarlarını (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırmıştır.

  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2017 yılına ait bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı, yeniden değerleme oranı (%3,83) olarak tespit etmiştir.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.