Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2016-176

23 Aralık 2016

6728 ve 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 295 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20, 40, 74 ve geçici 67 nci maddelerinde değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler 2016/49 ve  2016/78 sayılı Sirkülerlerimizde açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığınca, 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan bu değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

295 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devamı için lütfen PDF dosyasını indiriniz.