Duyurular:

Vergi 2016-169

14 Aralık 2016

Ba ve Bs BİLDİRİM FORMLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Genel Tebliği Taslağında, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile ilgili yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Bu Taslak’ın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalarımız devam ettirilmekte olup, Taslak’ta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler eyeniaras@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilir.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.