Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-059

10 Ekim 2023

2023 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI %34,80 OLARAK AÇIKLANMIŞTIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı 64 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %34,80 olarak tespit edildiğini ilan etmiştir.

Söz konusu oran Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca yapılan yeniden değerleme işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında hak kazanılan ancak yararlanılamayan yatırıma katkı tutarlarının ilgili madde uyarınca endekslenmesinde kullanılmaktadır.

İndirimli kurumlar vergisi öncesinde uygulanmakta olan yatırım indirimi tutarları da bu oran kullanılarak endekslenebilmektedir.

Bilindiği gibi,

  • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Buna göre, uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %34,80 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.

  • GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

2023 yılının ilk dıkuz aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış %36,06 olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde %36,06 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.