Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-056

23 Ağustos 2023

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİ MÜCBİR SEBEP SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA VERMESİ GEREKEN MÜKELLEFLERİN VERGİ LEVHASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA 160 SAYILI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatılan mükelleflerin vergi levhalarının, uzatılan beyanname verme süresinin son gününe kadar verilen beyannamelerde yer alan bilgilere göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulması ve 1 aylık süre içerisinde mükellefler tarafından internet vergi dairesi hesabından yazdırılmasına ilişkin Sirküler yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.