Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-049

31 Temmuz 2023

7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR
 

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla (Kanun), 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılında tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarı kadar ek MTV alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu yasal düzenlemeye yönelik açıklamalarımız 2023/081 sayılı Sirkülerimizde yapılmıştır.

Bu defa, söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına yönelik açıklamalar içeren “7456 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1)” 28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğde yapılan yapılan açıklamalar, bu konuda hazırladığımız 2023/081 sayılı Sirkülerimizdeki açıklamalarımızla paralellik arz etmekte ve açıklamalarımızdan farklı yeni bir uygulama getirmemektedir. Bu nedenle, bu Tebliğ için ayrı bir Sirküler hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.