Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-045

17 Temmuz 2023

GÜNCELLENEN HARÇ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (R.G. 07.07.2023 – 32241) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmıştı. Tapu harçlarında olduğu gibi nispi olarak hesaplanan harçlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Anılan Karar, 8 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye artırılmıştı.

Yeniden belirlenen harç tutarlarına ilişkin olarak, 93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (R.G. 13.07.2023 – 32247) yayımlanmıştır. Anılan Tebliğin ekindeki tarifede, 8 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan maktu ve nispi harçlar yer almaktadır.

Söz konusu tarifeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.