Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-039

31 Mayıs 2023

ÜLKE BAZLI RAPOR (CBCR) BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR

2020/23 no.lu Sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile esasen OECD’nin, Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasının (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) önlenmesi kapsamındaki 13 no.lu Eylem Planında öngörülen Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatı’na girmiştir.

Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de bildirim yükümlülüğüdür. Buna göre Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubuna dahil olan şirketler, kendileri ana merkez olmasa da Ülke Bazlı Raporlamanın hangi şirket tarafından hangi ülkede yapılacağını düzenli olarak Türk Maliye İdaresi’ne bildirmesi gerekecektir.

Karar’da Bildirim Yükümlülüğünün her yıl için takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bildirim Yükümlülüğüne ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

Tebliğ’e göre, gerekli bilgiler Tebliğ’in 5 no.lu ekindeki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesi’nde yer alan açıklamalara uygun şekilde “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.

Saygılarımızla.