Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-036

04 Mayıs 2023

MAYIS AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı bildirim yükümlülükleri açısından özellikli bir aydır. Bu Duyurumuz söz konusu yükümlülükleri hatırlatmak için hazırlanmıştır.

Her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimlere bu Duyurumuzda yer verilmemiştir.

2023 yılı Mayıs ayı Vergi Takvimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde; 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiş olduğunu hatırlatmak isteriz.

1.     VERGİ LEVHALARININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAZDIRILMASI GEREĞİ:

2011/61 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 408 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile vergi levhalarının işyerine asılması zorunluluğu kaldırılmış, internet vergi dairesinden yazdırılarak işyerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, mükellefler tarafından verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhaları, mükellefler tarafından Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden alınarak yazdırılmak zorundadır. Söz konusu vergi levhalarının vergi dairelerine veya SM, SMMM yahut YMM’lere tasdik ettirilmesi söz konusu değildir. Sistem tarafından verilen onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde her bir tespit için VUK’nun 353/4 maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası (2023 yılı için 1.100 TL) kesilecektir.

2.     EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDENECEKTİR:

Emlak Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksitin ise Kasım ayı içinde ödenmesi zorunludur.

Ödenmesi gereken emlak vergisinin % 10’u oranında hesaplanacak olan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi gerekir. Keza, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarının da emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi gereği vardır. Bilindiği gibi konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarını, emlak sahiplerine bildirmedikleri için emlak vergisi mükelleflerinin, ödenmesi gereken vergiyi belediyelerden öğrenmeleri ve belediyelerin hesapladıkları vergiyi kontrol ettikten sonra ödeme yapmalarını öneririz.

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir, son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.

3.     YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na (Kanun) istinaden yayımlanan Uygulama Yönetmeliğine göre, yabancı yatırımlarla ilgili ve istatistik amaçlı olarak kullanılacak bilgilerin yabancı sermayeli şirketler ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü ’ne (Genel Müdürlük) bildirilmesi gerekmektedir.