Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-032

03 Nisan 2023

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA GÖRÜŞE AÇILAN TEBLİĞ TASLAKLARI

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında 31 Mart 2023 tarihinde aşağıdaki üç taslak tebliğ kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

  1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 527)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

Bu Taslak ile birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)'nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, elektrik” ibarelerinin madde metinlerinden çıkarılmasını öngörmektedir.

Söz konusu bentlerin mevcut halleri aşağıdaki gibidir:

527 seri n.lu Tebliğ

Mevcut hali

1 / 2-b

Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

2 / 1-ç

Akaryakıt: Akaryakıt istasyonlarında taşıtlara perakende olarak satılan benzin ve motorini (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri bu Tebliğ kapsamında akaryakıt olarak kabul edilecektir.),

 

  1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

2019/92 no.lu Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, elektronik ortamda düzenlenen belgelere yönelik çeşitli düzenlemeler 509 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde birleştirilmiş ve aynı Tebliğ ile daha önce elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu olmayan belgeler de kimi zorunlu kimi gönüllü olmak üzere düzenleme kapsamına alınmıştır.

Bu Taslak ile söz konusu Tebliğde bazı değişiklikler yapılması öngörülmektedir.

Taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi 12/4/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

  1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

Söz konusu Taslakta, elektrik enerjisi temin etmek üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenleme süresine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi 12/4/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar [email protected]  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ taslağı için tıklayınız.

Saygılarımızla.