Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-030

30 Mart 2023

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

“31 MART 2023 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2022 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ, BA-BS FORMLARI VE E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA VE “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI”NIN YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

-   31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar,

-   31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar

-   Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mart 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.