Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-023

12 Mart 2023

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile aşağıdaki konularda önemli düzenlemeler yapılmıştır:

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)’na olan kesinleşmiş borçlar ile bazı kurumlara olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,
  • Dava safhasındaki işlemlerin yapılandırılması ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin ihtilafa gidilmeksizin çözülmesi,
  • 2018-2022 yılarına ilişkin matrah ve vergi artırımı,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların kayıtlardan çıkarılması ile kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltmeleri),
  • Bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına ve bazı kurumlara olan borçların yeniden yapılandırılması,
  • İstisna ve indirim uygulayan veya indirimli kurumlar vergisinden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi getirilmesi,
  • Depremle ilgili bazı düzenlemeler,
  • Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler.

Bu konulara ilişkin sirkülerimiz en kısa sürede paylaşılacaktır.