Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-020

08 Mart 2023

GELİR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN OLARAK GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN REHBER VE BROŞÜRLER GÜNCELLENMİŞTİR

2022 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verilecektir.

Gelir vergisi beyannamelerin hazırlanması sırasında mükelleflere yardımcı olabilmek adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her bir gelir unsuru için ayrı ayrı hazırlanmış olan Rehber ve Broşürler Şubat 2023 itibariyle güncellenmiştir.

Buna göre, mükellefler 2022 yılı gelir vergisi beyannamelerini verirken, uygulamaya yönelik detaylı açıklamalar ile örneklerin yer aldığı anılan Rehber ve Broşürlerden yararlanabilirler.

Söz konusu Rehber ve Broşülere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

 1. Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 2. Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 3. Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 4. Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi
 5. Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 6. Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi
 7. The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers
 8. Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
 9. G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması ile İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi
 10. Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi
 11. Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi
 12. Hazır Beyan Sistemi Broşürü
 13. Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü
 14. Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
 15. Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü