Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2023-019

01 Mart 2023

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN DERGİSİ –

                              Mart 2023 Sayı : 231)

GÜLŞAH ACAR

BDO Türkiye

Kıdemli Müdür/Vergi

SMMM, Bağımsız Denetçi

[email protected]

2023 YILINDA HAYATIMIZA GİREN "KONAKLAMA VERGİSİ" HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ÖZET

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan %2'lik konaklama vergisinin ilk beyannamesi 26 Şubat 2023 tarihine kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine verilmeye başlanacaktır.

Konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin sunulduğu tesisi fiilen işletenlerdir. Konaklama vergisi mükellefiyeti, konaklama tesisinin tamamen veya kısmen işletmeye hazır hale getirilmesiyle birlikte faaliyete başlanılmasından önce tesis ettirilmelidir.

14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği" ile konaklama vergisinin uygulanma usul ve esasları belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER

Konaklama vergisi, konaklama vergisi matrahı, geceleme hizmeti, konaklama vergisi uygulama genel tebliği.

  1. KONAKLAMA VERGİSİNE TABİ OLAN HİZMETLER NELERDİR?

Tebliğ'de "konaklama tesisleri" bakımından bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu kapsamda konaklama tesisinin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde aşağıdaki hizmetler konaklama vergisine tabidir.

-   Geceleme Hizmeti: Konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma, barınma ve kalma hizmetini ifade eder. Konaklama tesisi bakımından, geceleme hizmetini ifa etmeye yönelik odanın (birden fazla kişinin bir arada konaklayabildiği odalarda yatağın) kişinin tasarrufuna bırakılması ile birlikte hizmet sunumu başlamış olur.

-   Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetler: Geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetleri ifade eder.

Konaklama vergisinin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmayacaktır.

  1. KONAKLAMA TESİSLERİNDEN ANLAŞILMASI GEREKEN NEDİR?

Yukarıda belirttiğimiz üzere "konaklama tesisleri" bakımından bir sınırlandırma yapılmamıştır.

Tebliğ'de, konaklama tesisi sunan tesisler aşağıdaki gibi tadadi olarak sıralanmış olmakla birlikte, bunlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesisler de bu verginin mükellefi sayılmışlardır. Yani hangi "tesis" adı altında olursa olsun konaklama tesisinden anlaşılması gerekenin geceleme hizmeti sunan tüm tesisler olduğu vurgulanmıştır.

Buna göre;

-   31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan;

·   Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,

·   Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde,

·   Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,

·   Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan diğer tesislerde,

-   Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

-   İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,

-   Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde,

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler "konaklama vergisine" tabidir.