Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-083

05 Ağustos 2022

92 SERİ NO’LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI DUYURULMUŞTUR

Sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaları içeren 92 seri no’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun görüş ve önerilerine açılmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 11.08.2022 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine iletebilmesi mümkündür.

Anılan tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.