Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-081

01 Ağustos 2022

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN MEVZUAT

                              DERGİSİ – Ağustos 2022

                              Sayı : 224

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

ELEKTRİKTE TRT PAYI KALDIRILMIŞ VE TRT BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Özet :

Nihai tüketicilere satılan elektrik bedeli üzerinden %2 oranında alınan TRT payı 2022 yılı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Ticari amaçla ithal edilerek veya Türkiye’de üretilerek satılan bazı cihaz ve malların değeri üzerinden alınan NİSBİ TRT bandrol ücretlerinin bir kısmında oran ve kapsam değişikliği yapan yeni bir Karar 26.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Ticari amaç olmaksızın yurtdışından getirilen, görsel ve işitsel yayın alabilen cihazlara yönelik MAKTU TRT bandrol ücretleri ise 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca alınmaya devam edilmektedir.

Bu derginin Mayıs 2012 ve Aralık 2014 sayılarındaki TRT bandrol ücretlerini konu alan yazılarımızda [1] [2] güncelleme sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler :

Ticari amaç, TRT, maktu TRT bandrol ücreti, nisbi TRT bandrol ücreti, cihaz, elektrik, TRT payı, 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu, yayın alabilen, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar.

  1. NİHAİ TÜKETİCİLERE SATILAN ELEKTRİK BEDELİ ÜZERİNDEKİ TRT PAYI KALDIRILMIŞTIR :

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler; iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde 2’si tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermekteydiler. Bu kapsamdaki bedeller en geç tahakkuku takip eden 2’nci ayın 25’inde Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gösterdiği banka hesabına ödenmekteydi.

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 saylı Kanunun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde yapılan düzenleme ile 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun[3]    1, 2, 4, 5 inci maddelerinde değişiklik yapılarak; 01.01.2022 tarihinden itibaren elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılmıştır. Yine aynı Kanuna geçici 7 inci madde eklenerek 31.12 2021 tarihine kadar tahakkuk eden/edecek enerji paylarının mevcut hükümlere göre takip ve tahsilinin yapılacağı belirlenmiştir. [4]

Nihai tüketicilerin elektrik masraflarını azaltan bu değişikliğin isabetli olduğunu düşünüyoruz.

Esasen hiçbir kuruluş için özel gelir sağlayan mevzuat olmaması gerektiği görüşündeyiz.

  1. TİCARİ AMAÇLA İTHAL EDİLEN veya TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN MALLARLA İLGİLİ NİSBİ TRT BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR :

Ticari amaçla ithal edilen veya Türkiye’de üretilen TRT bandrolüne tabi malların değeri üzerinden alınan nisbi TRT bandrol ücretlerini belirleyen Kararname [5] 8 Ağustos 2017 tarihinden beri yürürlükte idi.

Yeni çıkarılan bir Cumhurbaşkanı Kararı [6] ile nisbi TRT bandrol tarifesinde 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıdaki birleşik tabloda eski ve yeni tarifeler karşılıklı olarak gösterilmiştir :

Cihazın Cinsi

Eski GİTP No.

Yeni GİTP No.

Eski Oran

%

Yeni Oran

%

1.Televizyon

8528.72

8528.73

Aynı

16

Aynı

2.Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, raydo tuner kartları dahil

85.27

Aynı

16

Aynı

3.Video

8521.10

Aynı

16

Aynı

4.Birleşik Cihazlar

a)Video-televizyon-radyo

b)Video-televizyon

c)Radyo-televizyon

d)Müzik setleri ve benzerleri

85.19

8527.13

8527.91

8521.10

8528.72

8528.73

Aynı

16

Aynı

5.Cep Telefonları ve Akıllı Saatler (Sim Kartı Bulunan Modeller)

(Not: Eski Tanım “Cep Telefonları” idi)

8517.12.00.00.11

8517.13.00.00.00

8517.14.00.00.01

8517.14.00.00.19

10

 

12

6.Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30

8471.41

8471.49

8471.50

Aynı

2

4

7.Taşıtlar [7] (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

 

a)Kara taşıtları

 

 

 

 

b)Diğer taşıtlar

 

 

 

 

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10

 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

 

 

 

 

Aynı

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

0,02

8.Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil) (Not : Eski Tanım “Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil” idi.)

 

8528,71

 

Aynı

 

10

 

12

9.Diğer cihazlar

1)Radyolu ve/veya TV’li ışıldak

2)Radyolu kulaklık

3)Radyolu fotoğraf makinesi

4)Radyolu adımsayar

5)Radyolu kalemler

6)Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri

7)Navigasyon cihazları

8)Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları

9)Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları

10)DVD-VCD player ve benzerleri

11)Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri

12)Ev sinema sistemleri

13)Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

14)Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11

3922.10.00.00.12

69.10

8418.10

8418.21

8418.29

8521.90

8525.80.30.00.00

8526.91.80.00.19

8527.13.99.00.00

8527.19.00.00.00

8527.99.00.00.00

8528.59.00.00.00

8528.72

8528.73

9019.10.90.00.13

9506.91.10.00.00

9506.91.90.00.00

8517.62.00.90.00

3922.10.00.00.11

3922.10.00.00.12

69.10

8418.10

8418.21

8418.29

8521.90

8525.81.00.00.00

8525.82.00.00.00

8525.83.00.00.00

8525.89.00.00.00

8526.91.80.00.19

8527.13.00.00.00

8527.19.00.00.00

8527.99.00.00.00

8528.59.00.00.00

8528.72

8528.73

9019.10.90.00.13

9506.91.10.00.00

9506.91.90.00.00

8517.62.00.90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

10.Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar

 

 

0

0

  1. TİCARİ İTHALAT MAKSADI OLMAKSIZIN YURTDIŞINDAN GETİRİLEN CİHAZLARA YÖNELİK MAKTU BANDROL ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR :

Ticari ithalat maksadı dışında (satma amacıyla değil zati eşya şeklinde) yurtdışından getirilen cihazlarda nisbi değil, cihazın değerinden bağımsız şekilde (cihazın cinsine göre maktu olarak, farklı bir tarife ile) bandrol ücreti alınmaktadır.

Söz konusu maktu bandrol ücretleri her yıl ayrı bir karar ile belirlenmektedir.

Bu konuda 2020 yılı için çıkarılmış olan Kararda [8] belirtilen bandrol ücretleri 2022 yılında da aynen uygulanmaktadır.

2022 boyunca geçerli olan MAKTU TRT bandrol ücretleri şöyledir : [9]

1. Televizyon

 

 

      o 51 Ekrana kadar (51 dahil)

10 AVRO

 

      o 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)

16 AVRO

 

      o 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)

22 AVRO

 

      o 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)

34 AVRO

 

      o 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil)

40 AVRO

 

      o 148 Ekrandan yukarısı

80 AVRO

 

      o Oto Televizyonu

8 AVRO

 

2. Radyolar

 

 

      o Cep tipi radyo alıcıları

1 AVRO

 

      o  Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti(elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler

1 AVRO

 
 

      o Oto radyo alıcıları

1 AVRO

 

      o Taşınabilir radyo alıcıları

2 AVRO

 

3. Videolar

18 AVRO

 

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) İle Her Türlü Uydu Alıcı Cihazları

7 AVRO

 

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

 

 

      a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

 

 

      o Televizyon-Radyo

9 AVRO

 

      o Televizyon-Radyo-Teyp

13 AVRO

 

      o Televizyon-Video

19 AVRO

 

      o Televizyon-Radyo-Video

21 AVRO

 

      b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

 

 

      o Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman)

1 AVRO

 

      o Taşınabilir (pilli) radyo - pikap

3 AVRO

 

      o Taşınabilir (pilli) radyo -kasetçalar

3 AVRO

 

      o Oto Radyo – Kasetçalar

3 AVRO

 

      o Oto Radyo-Kompakdiskçalar

4 AVRO

 

      o Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar

4 AVRO

      o Radyo-Kasetçalar

5 AVRO

      o Radyo-Kompakdiskçalar

7 AVRO

      o Radyo-Pikap

7 AVRO

      o Radyo-Kasetçalar-Pikap

14 AVRO

      o Radyo-Kasetçalar-Pikap-Kompakdiskçalar

18 AVRO

      o Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar

18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

 

      o Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri

2 AVRO

      o Radyo ve/veya TV’li navigasyon cihazları

7 AVRO

      o Radyo ve/veya TV’li DVD -VCD player ve benzerleri

15 AVRO

      o Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri

15 AVRO

      o Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

10 AVRO

7. Cep Telefonları

20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar

10 AVRO

9. Yukarıda Sayılan Cihazlar Dışında Kalan Her Türlü Cihazlar

18 AVRO

  1. NİSPİ VE MAKTU TRT BANDROL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA:

Geçmişteki haliyle TRT bandrol ücreti mevzuatı ve uygulaması 1 ve 2 no.lu dipnotlarda belirttiğimiz yazılarımızda geniş şekilde açıklanmıştır.

Bu konudaki güncel mevzuat, www.trt.net.tr adresli web sitesinin kurumsal mevzuat bölümünde yer almakta olduğu için burada tekrarına gerek görmüyoruz.

  1. SONUÇ :

3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu, TRT’nin kullanımına verilmek üzere özel gelir kaynakları sağlayan bir Kanundur.

Bu ve bunun gibi mevzuat ile, kamunun belli kesimleri için özel gelir kaynağı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz.

3093 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle nihai tüketicilere satılan elektrik üzerinden alınmakta olan TRT payının yürürlükten kaldırılması isabetli olmuştur.

Bazı cihaz ve mallar üzerinden nisbi esasta alınmakta olan TRT bandrol ücretlerinde yapılan değişiklik, yukarıdaki 2 no.lu bölümde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Ticari ithalat maksadı olmaksızın yurtdışından getirilen cihazlara yönelik maktu bandrol ücretleri aynen devam etmekte olup yukarıdaki 3 no.lu bölümde belirtilmiştir.

 

[1]   Lebib Yalkın Dergisi’nin Mayıs 2012 sayısında yayımlanan “TRT BANDROL ÜCRETİ” başlıklı yazımız.

[2]   Lebib Yalkın Dergisi’nin Aralık 2014 sayısında yayımlanan “TİCARİ AMAÇLI İTHALATTA TRT BANDROL ÜCRETİ ÖDEME UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR” başlıklı yazımız.

[3]   3093 sayılı Kanun 15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4]   Bu konuda geniş bilgi için 2021/152 sayılı BDO DENET Sirkülerine bakınız. (www.denet.com.tr/yayinlarimiz/vergisirkülerleri)

[5]   2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 08.08.2017 – 30148)

[6]   5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 26.05.2022 – 31847)

[7]   Üzerinde görsel ve işitsel yayın alıcı cihaz bulunan taşıtlarda cihaz değeri tevsik edilebiliyorsa, cihazın kendi değeri üzerinden ve kendi tabi olduğu oranda bandrol ücreti uygulanmaktadır. Taşıt üzerindeki bandrole tabi cihazın değeri tevsik edilemezse, bandrol ücreti taşıt değeri üzerinden yukarıdaki 7 no.lu satırda gösterilen oranlarda tahsil edilmektedir. (2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6 ncı maddesi. R.G. 9 Temmuz 2015 – 29411)

[8] 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 24.12.2019 – 30988)

[9] 4966 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 23.12.2021 – 31698)