Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-079

21 Temmuz 2022

2022 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI DUYURULDU

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununun (VUK) mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeniden değerleme oranın geçici vergi dönemlerinde kullanıldığı uygulamaların başında VUK’un mükerrer 298 inci maddesinin (Ç) fıkrasında düzenlenen yeniden değerleme ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisi müessesesindeki devreden yatırıma katkı tutarının endekslenmesi gelmektedir.

Geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Bu çerçevede, 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı Nisan 2022 dönemine ilişkin Yİ-ÜFE değerinin Türkiye İstatik Kurumu tarafından tarafından 5.5.2022 tarihinde açıklanmasıyla birlikte aşağıdaki hesaplamayla % 61,12 olarak ortaya çıkmış ve çeşitli Sirkülerlerimizde duyurulmuştu.

Kasım Yİ-ÜFE+Aralık Yİ-ÜFE+Ocak Yİ-ÜFE+Şubat Yİ-ÜFE+Mart Yİ-ÜFE+Nisan Yİ-ÜFE

Mayıs Yİ-ÜFE+Haziran Yİ-ÜFE+Temmuz Yİ-ÜFE+ Ağustos Yİ-ÜFE+Eylül Yİ-ÜFE+Ekim Yİ-ÜFE

 

858,43 + 1022,25 + 1129,03 + 1210,60 + 1321,90 + 1423,27

=

1,6112

666,79 + 693,54 + 710,61 + 730,28 + 741,58 + 780,45

Söz konusu oran, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.7.2022 tarihinde 60 sıra no’lu VUK Sirküleriyle duyurulmuştur.

Bu çerçevede, 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı olarak % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) oranının kullanılacağı hususunu hatırlatırız.

Saygılarımızla,