Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-052

13 Mayıs 2022

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 20) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMAK ÜZERE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR

7351 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde yapılan değişikliklerle, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar ile ihracat yapan kurumların münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranın 1 puan indirimli uygulanması sağlanmıştı.

Anılan düzenlemeye yönelik açıklamalar içeren 20 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Söz konusu Tebliğle ilgili Sirkülerimiz en kısa sürede yayımlanacaktır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.