Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-042

20 Nisan 2022

GEÇİCİ VE SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI DUYURULMUŞTUR

7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulmuştur.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 27/4/2022 Çarşamba günü sonuna kadar [email protected] e-posta adresine iletebilmesi mümkündür.

Söz konusu taslağa ulaşmak için tıklayınız.