Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-035

02 Nisan 2022

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN MEVZUAT

                              DERGİSİ – Nisan 2022

                              Sayı : 220

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

HEDİYE ÇEKİ veya KARTI İLE YAPILAN ALIMLARIN  FATURASI KİM ADINA DÜZENLENMELİDİR?

ÖZET:

2 ay önce yayımlanan bir yazımızda [1] faturanın kim adına düzenlenmesi konusunu ele almıştık.

Bu yazımızda ise ödemesi HEDİYE ÇEKİ veya KARTI [2] ile yapılan alımlara ait faturanın;

  • Hediye çekini satın alan adına mı,
  • Hediye çekini ibraz ederek malı veya hizmeti alan adına mı,
  • Yoksa bu mal veya hizmetin gerçek alıcısı olan firma adına mı,

düzenlenmesi gerektiği hakkındaki bilgilere ve görüşlerimize yer verilmiştir.

Özetlemek gerekirse;

Maliye İdaresi önceleri, ödemesi hediye çeki ile yapılan alımlara ait faturanın, hediye çekini satın alan adına düzenlenmesi gerektiği yönünde özelgeler vermekteydi.

İdare sonradan görüş değiştirmiş olup verdiği son özelgede hediye çeki ile yapılan alımlara ait faturanın çeki ibraz eden adına düzenlenmesi gerektiği şeklinde yorumda bulunmuştur.

Bize göre, HEDİYE ÇEKİ İLE YAPILAN ALIMLARA AİT FATURANIN KİM ADINA DÜZENLENECEĞİ PEŞİNEN BELİRLENEMEZ.

  • Şayet hediye çekinin bedelini ödeyen veya karşılayan bir firma ise ve bu firma söz konusu çek ile yapılan alımın faturasının kendi adına düzenlenmesini istiyorsa bu talep yerine getirilmelidir.
  • Çeki satın alan veya bedelini karşılayan firma kendi adına fatura istememişse, faturanın hediye çekini ibraz eden şahıs veya bu şahsın işaret ettiği gerçek alıcı adına düzenlenmesi gerekir.

Perakendeci firmalar tarafından düzenlenip, uygun görülen kişilere bedelsiz olarak verilen, söz konusu firmanın satış yerlerinde indirim uygulanmasını sağlayan iskonto veya indirim çekleri (veya kartları) yazımızın konusu dışındadır.

ANAHTAR KELİMELER:

Hediye çeki, hediye kartı, fatura, fatura muhatabı, müşteri, perakende, ibraz, temsil ve ağırlama, ayni ücret, yazar kasa, fatura düzenleme haddi.

  1. MALİYE İDARESİ BEDELİ HEDİYE ÇEKİ İLE ÖDENEN ALIMLARIN KİM ADINA FATURA EDİLECEĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞTİR:

Bilindiği üzere bazı firmalar sadece kendi mağaza, market veya dükkanlarında  yapılan alımların bedelini ödemede geçerli olan hediye çekleri düzenlemekte, bu çekleri satın alanlar çeki ödeme aracı olarak kullanmak suretiyle bu yerlerde alım yapmakta veya çeki hediye ederek,  başka kişilerin alımda bulunmasını sağlamaktadırlar.

Hediye çeki teslimleri mal veya hizmet verilmesi niteliğinde olmadığı için fatura düzenlenmesini gerektirmemektedir. 4 nolu dipnotta belirttiğimiz özelgede, hediye çeki tesliminde fatura düzenlenmeyeceği, çek tesliminin herhangi bir belge ile (mesela dekontla) belgelenebileceği belirtilmiştir. (Hediye çeki tesliminin KDV’siz fatura ile belgelenmesine engel yoktur. Bu fatura KDV beyannamesinde gösterilmez.)

Hediye çeki ödeme aracı olarak kullanılmak suretiyle mal veya hizmet alındığında bu mal veya hizmetin, tabi olduğu KDV oranı üzerinden fatura ve benzeri belgeye bağlanması gerekmektedir.

Hediye çekleri konusundaki bir yazımızda [3] belirtiğimiz gibi Maliye İdaresi öteden beri, ödemesi hediye çekiyle yapılan alımlara ait faturaların çeki satın alan adına düzenlenmesi gerektiği görüşündeydi.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz

[1]  Yaklaşım Dergisinin Aralık 2021 sayısında yayımlanan “FATURANIN KİM ADINA DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ”  başlıklı yazımız. (www.denet.com.tr/makaleler/mehmetmac/2021)

 

[2] Hediye çeki uygulaması genellikle, üzerine bilgi yüklenmiş kart bölünmesi şeklinde olup, yazımızdaki hediye çeki ibareleri bu kartları da kapsamaktadır.

[3] Lebib Yalkın Dergisinin Nisan 2012 sayısında yayımlanan “HEDİYE ÇEKLERİNİN, KDV, BELGELEME, GELİR ve GİDER KAYDI KARŞISINDAKİ DURUMU” başlıklı yazımız. (www.denet.com.tr/makaleler/mehmetmac/2012)