Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-033

26 Mart 2022

 

Yayımlandığı Yer  :www.muhasebetr.com– 24.03.2022

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

KAR DAĞITIMININ VERGİ YÜKLERİNDEN KAÇINILARAK, ŞİRKETTEN FAİZSİZ BORÇ PARA ALINMASININ ORTAYA ÇIKARACAĞI VERGİLER

ÖZET:

Ortakların kar dağıtımı yapmaktan kaçınarak şirketten cari hesap yoluyla para çekmeleri veya diğer nedenlerle cari hesapta borçlu durumda bulunmaları, kurumlar vergisi, kar dağıtım stopajı ve temettü vergisi şeklinde vergisel yükler ve/veya riskler oluşturmaktadır.

Bu yazımızda ortak cari hesabının borç bakiye vermesinden kaynaklanan vergi yükleri ve riskleri hakkında, ayrıntıdan kaçınılarak kolay anlaşılır tarzda bilgiler verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER :

Ortak cari hesabı, örtülü kazanç, kurumlar vergisi, kar dağıtımı stopajı, temettü  vergisi, emsal faiz, kasa fazlalığı.

1.     GENEL AÇIKLAMA:

Bilindiği üzere anonim ve limited şirketlerin kazancı kurumlar vergisine tabidir. (KVK Md 32)

Tam mükellef kurum olmayan ortaklara kar dağıtıldığında ayrıca %10 stopaj doğar. (GVK 94/6-b ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Türkiye’de mukim gerçek kişi ortak, elde ettiği kar payını beyan ederek temettü vergisi öder. (GVK 22/2, 85 ve 86)

ÖRNEK:

Özelliği olmayan 100 TL tutarındaki 2021 yılı kurum kazancının vergilenişi ve Türkiye mukimi gerçek kişi ortağa kar dağıtımı yoluyla şahsileştirilmesi kapsamındaki bahsi geçen vergiler aşağıda örneklenmiştir (yasal ihtiyatlar ihmal edilmiştir):

2021 yılı kurum kazancı

100 TL

2021 yılı kurumlar vergisi (%25)

 25 TL

Kurumlar vergisi sonrası kar

 75 TL

Kar dağıtımı stopajı (75x0,10)

7,5 TL  ( Kar dağıtımı yapılmadığı sürece bu              

             stopaj doğmaz )

Temettü vergisi (%40 gelir vergisi oranı geçerli olduğu varsayımında)

 

(75:2x0,40=15-7,5=7,5)

 7,5 TL  ( Kar dağıtımı yapılmadığı sürece bu   

              vergi doğmaz )

 

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz