Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-025

02 Mart 2022

Yayımlandığı Yer  : VERGİ DÜNYASI

                              DERGİSİ – Mart 2022               

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

VERGİSEL AÇIDAN PREFABRİK YAPILAR

Prefabrik inşaat, fabrikada imal edilen yapı parçalarının uygulama yerine taşınarak monte edilmesi suretiyle konut, işyeri veya sair yapılar meydana getirilmesi şeklinde tanımlanabilecek bir faaliyet türüdür. Türk Dil Kurumu sözlüğünde prefabrik kelimesi “parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan, kurma.” şeklinde tanımlanmıştır.

Prefabrik yapı parçalarını üreten firmalar bu faaliyetleri itibariyle imalatçı vasfı taşımaktadır. İmal edilen yapı parçalarının montajı ise inşaat özellikleri göstermektedir.

Prefabrik yapı parçalarının üretilmesi ve bunların yerinde montajı suretiyle kullanıma hazır bina meydana getirilmesi ile ilgili vergisel özellikler bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Konut veya işyeri inşaatı yanında, yol, köprü yapımında, elektrik, su temini, altyapı ve benzeri işlerde prefabrik uygulamalara rastlanmakta olup, konumuz prefabrik binalar ile sınırlı tutulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER:

Prefabrik, prefabrikasyon, bina, yapı, konut, işyeri, zemin hazırlığı, müteahhitlik, yıllara sari inşaat ve onarım işleri, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, SGK, sanayici, imalatçı, inşaatçı, montaj.

 1. GİRİŞ:

Bu yazımızın konusu olan prefabrik yapılar hakkında aşağıdaki konular izleyen bölümlerde ele alınmıştır:

 • Prefabrik yapıların GVK’nun 42. maddesi kapsamına girip girmediği,
 • Prefabrik yapılarda SGK açısından aranan asgari işçilik,
 • Prefabrik yapılarda 6306 sayılı Kanundaki vergi ve harç istisnaları,
 • Prefabrik yapılarda %1 oranlı kurumlar vergisi indirimi,
 • Prefabrik yapıların yurtdışına ihracı ve orada montajı,
 • Konut niteliğindeki prefabrik yapıların KDV oranı ve KDV iadesi,
 • Demonte prefabrik yapı parçalarının ithali ve satışı,
 • Konteyner tipi prefabrik yapılar,
 • Prefabrik yapıların tabi olduğu ruhsat ve izinler,
 • Prefabrik yapıların KDV tevkifatı karşısındaki durumu.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.