Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-019

08 Şubat 2022

Yayımlandığı Yer  : Yaklaşım Dergisi – Şubat 2022 

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

BEDELİ DÖVİZ İLE BELİRLENMİŞ OLAN MAL VEYA HİZMETLERDE  KDV MATRAHININ HANGİ KUR ÜZERİNDEN HESAPLANACAĞI

  • GİRİŞ :

Bedeli döviz ile belirlenmiş olan mal veya hizmet satışlarında KDV matrahını bulabilmek için dövizli bedelin Türk Lirasına çevrilmesi gerekmektedir.

Bu hesaplamada, döviz tutarının HANGİ KUR üzerinden TL’ye çevrileceği bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Döviz kurlarının ciddi oranlarda iniş-çıkış göstermesi, KDV matrahları tespit edilirken hangi kurun kullanılacağı sorununu ön plana çıkarmaktadır.

KDV Kanunu’nun 26 ncı maddesi uyarınca, dövizli işlemlerde KDV matrahı ;

  • Varsa ve öncelikle alıcı ve satıcının mutabık olduğu herhangi bir kur (cari kur)
  • Taraflar cari kur belirlememişse TCMB tarafından KDV’nin doğduğu gün itibariyle geçerli olmak üzere ilan edilen döviz alış kuru

dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Bu konuya ilişkin görüş ve açıklamalarımız aşağıdaki bölümlerde sunulmuştur.

  • KDV MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN DÖVİZ KURU :
  •  KDV Kanunu’nun 26. Maddesi:

KDV Kanunu’nun 26. maddesinde, bedelin döviz ile ifade edildiği durumlarda dövizin HANGİ KUR üzerinden Türk Lirasına çevrileceği şöyle düzenlenmiştir:

“Döviz İle Yapılan İşlemler
Madde 26

Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler.”

Görüldüğü gibi KDV matrahının tespiti açısından varsa ve öncelikle cari kurun dikkate alınması, cari kurun bulunmadığı hallerde, KDV’nin doğduğu gün itibariyle geçerli resmi kurun kullanılması gerekmektedir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.