Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-015

29 Ocak 2022

ENFLASYON DÜZELTMESİNİ 2023 YILI SONUNA ERTELEYEN VE TL’YE DÖNÜŞÜMDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN 7352 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE, KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ WEB SAYFASINDA YAYIMLANMIŞTIR

2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucunda belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye tabi tutulmaması ve geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi ile yabancı paralarını ve/veya altın hesabı bakiyelerini Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin dönüşüm sebebiyle doğan kur farkı kazançları ile bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz, kâr payı ve diğer gelirlerin vergiden istisna edilmesini düzenleyen 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 29 Ocak 2022 Tarihli ve 31734 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddeyle, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 19) da Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

Taslak Tebliğ ilgili görüş ve önerilerin [email protected] e-posta adresine gönderilmesi mümkündür.

Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Kanuna ilişkin Sirkülerlerimiz en kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır.