Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-013

22 Ocak 2022

ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA 28.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN 3.600 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 22.01.2022 tarihinde yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3) ile 28.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.670 TL’den 3.600 TL’ye çıkarılmıştır.

Bu kapsamda Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in  (Sayı: 2010/2) 4 üncü maddesine göre muhatap banka, ibraz eden düzenleyici  dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

  • 1) Çek bedeli 3.600 TL veya üzerinde ise 3.600 TL,
  • 2) Çek bedeli 3.600 TL altında ise çek bedelini,       

Karşılığının kısmen bulunması halinde,

  • 1) Çek bedeli 3.600 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 3.600 TL’ye tamamlayacak bir miktarı,
  • 2) Çek bedeli 3.600 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 3.600 TL ödemekle yükümlü olacaktır.

Yine, 2010/2 sayılı Tebliğ’in Geçici 2. maddesinde belirtilen ve 2010/2 sayılı Tebliğ’den önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için  1.680 TL’ye kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680 TL’ye  tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutarları 28.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Saygılarımızla.