Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-011

20 Ocak 2022

E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLEME TERCİHLERİ 31 OCAK 2022'YE KADAR YAPILABİLECEKTİR

Bilindiği üzere, 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümü doğrultusunda aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmişti.

Konuya ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.01.2022 tarihinde www.edefter.gov.tr internet sitesinde duyuru yapılmıştır.

Bu bağlamda;

01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden;

  • Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile www.edefter.gov.tr sitesinden “e-Defter uygulaması” na giriş yaparak “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapabilir.
  • Yapılan tercih 31/01/2022 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
  • Yapılan tercihler 2022/Ocak döneminden itibaren sisteme yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.
  • Tercihlerini 31/01/2022 tarihine kadar yapmayan mükellefler, 2022 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık Yüklemeyi tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;

  • 2021 hesap dönemi için yapmış oldukları “Berat Yükleme Tercihi” 2022 hesap dönemi için de geçerlidir.
  • 2022 yılı için berat yükleme tercihini değiştirmek isteyen mükelleflerin, e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.