Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-010

19 Ocak 2022

SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI KAMUYA AİT OLAN ŞİRKETLERDE, KESİNLEŞMEMİŞ HESAP DÖNEMİ SONU FİNANSAL TABLOLARDA YER ALAN KÂRDAN AVANS KAR DAĞITIMI KARARI ALMAK İÇİN ÖNGÖRÜLEN GENEL KURUL SÜRESİ İLGİLİ HESAP DÖNEMİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN BİR AY İKEN BU SÜRE İKİ AYA ÇIKARILMIŞTIR (KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ)

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.01.2022 tarih ve 31723 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.