Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-009

14 Ocak 2022

ENFLASYON DÜZELTMESİNİ ERTELEYEN VE 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALARI TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜREN KURUMLARA VERGİ İSTİSNASI GETİREN KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULMUŞTUR

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 13.01.2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

Bu Kanun teklifi ile aşağıda kısaca açıklanan iki önemli düzenlemenin yapılması öngörülmektedir.

  1. ENFLASYON DÜZELTMESİ 2023 SONUNA ERTELENMEKTEDİR:

Bilindiği gibi Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartların Aralık 2021 döneminde sağlanmasıyla birlikte, hesap dönemi takvim yılı olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2021 hesap dönemi mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları zorunluluğu doğmuştur.

TBMM’ye sunulan yeni bir kanun teklifi ile enflasyon düzeltmesinin 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmesi öngörülmektedir.

Sunulan kanun teklifine göre;

  • Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021, 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde şartların oluşup olmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacaktır. Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen bu dönemler "enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem" olarak değerlendirilecektir.
  • 31/12/2023 tarihli mali tablolar ise, şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Bu düzeltmeden kaynaklanan kar/zarar farkları geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecektir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karları (2023 yılına ilişkin tutarlar dahil) vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararları ise vergi matrahının tespitinde zarar olarak indirilmeyecektir.

2. YABANCI PARA VARLIKLARINI KUR KORUMALI TL MEVDUAT VEYA KATILMA HESABINA DÖNÜŞTÜRENLERE SAĞLANAN KURUMLAR VEERGİSİ İSTİSNASI:

Teklifle, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna edilmektedir.

Buna göre, kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine (yani 17 Şubat 2022’ye) kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya (1.10.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki döneme) isabet eden kısmı istisna edilecektir.

Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyecektir.

Bu istisnanın kapsamına, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahildir.

17 Şubat 2022 tarihine kadar dönüştürülmeyen yabancı paraların, daha sonra, 2022 sonuna kadar dönüştürülmesi halinde de istisna uygulanacaktır.

Bu kapsamda, bir geçici vergi döneminden sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da istisna edilecektir.

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, belirtilen asgari süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda da, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar için istisna uygulanacaktır.

Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecektir.

Söz konusu Kanun Teklifi ve Gerekçelerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.