Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-005

05 Ocak 2022

ÖNEMLİ MALİ DÜZENLEMELER İÇEREN TORBA YASA TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04/01/2022 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Teklifte yer alan bazı önemli düzenlemeler ile;

  1. Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim yapan kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranın 1 puan indirimli uygulanması (Madde 15),
  2. Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına ek olarak tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kar paylarının (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilenler hariç) da iştirak kazancı istisnası olarak kurumlar vergisinden istisna edilmesi (Madde 14),
  3. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararının verilememesi (Madde 2),
  4. Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan ve uygulamasına başlanılan kur korumalı mevduat/katılma payı hesaplarına kur artışı nedeniyle yapılacak destek ödemelerinin yasal dayanağı oluşturmak üzere çeşitli konularda Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi (Madde 12),
  5. Bireysel emeklilikte halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan Devlet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltilmesi (Madde 6, Madde 9),
  6. BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satışı uygulanabilmesi (Madde 10),
  7.  5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 2.500 TL’ye yükseltilmesi (Madde 13),
  8. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 01/01/2022-30/06/2022 tarihleri arasındaki dönem için uygulanacak artış oranının yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkartılması ve böylece 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere %27,9 yapılması gereken zammın %30,95’e yükseltilmesi (Madde 16)

öngörülmektedir.

Teklife ve Gerekçelerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.