Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-004

03 Ocak 2022

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN MEVZUAT

                              DERGİSİ – Ocak 2022

                              Sayı : 217

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

DEMURAJ BEDELLERİNİN İTHALDE ALINAN NİSBİ ÖTV, KDV VE DİĞER GÜMRÜK VERGİLERİ AÇISINDAN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ÖZET :

Demuraj, taşıt aracının veya konteynerin kararlaştırılan tarihten sonra bekletilmeye devam edilmesi nedeniyle taşıyanın taşıtandan aldığı bedel olarak tanımlanabilir.

Maliye İdaresi, ithal mallarına ilişkin demuraj bedellerinin, gümrük beyannamesinin tescil gününe kadar olan kısmının navlun bedelinin eklentisi sayılarak KDV’den istisna edilmesi gerektiği, daha sonraki sürelere ait demuraj bedellerinin KDV’ye tabi olduğu ve istisna edilmeyerek KDV hesaplanmasını veya sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesini öngörmektedir.

Demuraj bedellerinin Türkiye’deki giriş limanına veya varış yerine gelinceye kadar olan kısmı ithale ilişkin KDV’ye ve diğer gümrük vergilerine konu edilmek üzere ithal malının gümrük kıymetine dahil edilmektedir. Malın giriş limanına veya varış yerine gelmesi ile gümrük beyannamesinin tescili arasında geçen süreye ait demurajlar da gümrük kıymetine eklenmekle beraber bu eklenti üzerinden sadece KDV ve gerekiyorsa ÖTV hesaplanmakta, diğer gümrük vergileri etkilenmemektedir.

Uygulama öteden beri bu şekilde yapılmış olmakla beraber sıklıkla farklı uygulamalara da rastlanmaktaydı.

Gümrük İdaresi ile Maliye İdaresi arasında yapılan ve yukarıdaki uygulamayı teyit eden bir yazışmaya ilişkin açıklamalarımız, bu makalemizin konusunu teşkil etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER :

Demuraj, sürastarya, transit taşımacılık, konteyner, navlun, KDV Kanunu Md.14 ve 21, ÖTV, ithalat, gümrük kıymeti.

  1. DEMURAJ NEDİR :

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2009/32 Sayılı Genelgesinde demuraj kavramı şöyle tanımlanmıştır :

“………………..“demuraj” (sürastarya) kavramı, deniz ticaretinde eşyanın gemiye yüklenmesi veya boşaltılması için bir tazminat hakkı olmaksızın beklemeye zorunlu olduğu süre veya starya süresinden sonra eşyanın gemiye yükleme/boşaltma süresinden sonra fazladan geçen süreyi ifade etmektedir.”

Bu tanım deniz taşımacılığı açısından yapılmış ise de, demuraj kavramı, kara, hava ve demiryolu taşımacılığında da rastlanabilen bir kavramdır.

Demuraj taşıt aracının yüklenmesi veya boşaltılması konusunda kararlaştırılan süreden fazla bekletilmesi ile ilgili olabileceği gibi, konteyner taşımacılığında konteynerin kararlaştırılan süreden fazla bekletilmesi (geç teslim edilmesi) konusunda da ortaya çıkabilmektedir.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.