Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-003

03 Ocak 2022

Yayımlandığı Yer  : VERGİ DÜNYASI DERGİSİ –

                               Ocak 2022             

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

TÜRK MALLARININ YURTDIŞINA KİRAYA VERİLMESİNİN KDV AÇISINDAN HİZMET İHRACI OLDUĞU GÖRÜŞÜNDEYİZ

Öz :

Türk milli mal varlığına dahil, makine, teçhizat, gemi, taşıt gibi malların veya Türkiye’den kiralanmış malların yurtdışı firmalara kiraya verilmesi işlemi bizim anlayışımıza göre hizmet ihracıdır (KDV indirimi ve KDV iade hakkı olmalıdır).

Maliye İdaresi ise, söz konusu kiraya verme işlemini hizmet ihracı olarak değil, KDV’nin konusuna girmeyen yurtdışı işlem olarak yorumlamaktadır (İndirim hakkı bulunmadığı ileri sürülmekte ve KDV iade talepleri reddedilmektedir).

Konu hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler :

Makine, teçhizat, gemi, taşıt, yurtdışına kiraya verme, geçici ihracat, hizmet ihracı, yurtdışı işlem, hizmetin yurtdışında sunulması, menşei Türkiye olan hizmet, yurtdışında faydalanma, KDV Madde 11.

  • TÜRK MALLARININ YURTDIŞINA KİRAYA VERİLMESİNİN HİZMET İHRACI OLMADIĞI (KDV Kapsamı Dışında Kaldığı) YÖNÜNDEKİ KATILMADIĞIMIZ MALİYE İDARESİ GÖRÜŞÜ :
  • Tebliğ Hükümleri :

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/A-2.1. no.lu bölümünde hizmet ihracı istisnasının kapsamına ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra aşağıdaki 7 no.lu örneğe yer verilmiştir :

“Örnek 7: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan’da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan’da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır. Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.

Dikkat edilirse bu örnekte kiraya verilen iş makinesinin Türk milli malvarlığına dahil olup olmadığı hakkında bir belirleme yoktur. Eğer örnekteki iş makinesi Türkiye’ye ait ise ve geçici ihraç yoluyla yurtdışına gönderilmek suretiyle kiraya verilmişse bu örnek hatalıdır. Söz konusu kira bizim anlayışımıza göre hizmet ihraç bedelidir, KDV kapsamı dışındaki yurtdışı işlem bedeli değildir.

Tebliğ’in aynı bölümünde bulunan aşağıdaki 9 no.lu örnekte kiraya verilmiş olan uçaklar yurtdışında finansal kiralanmış ve “Türkiye’ye getirilmeden” Rusya’da yerleşik bir firmaya kiraya verilmiş olduğu için bu kiralama hizmeti, Türkiye menşeli olmadığı için hizmet ihracı değil, KDV kapsamı dışında kalan yurtdışı işlemdir.

“Örnek 9: Türkiye’de mukim (A) firması ABD’de yerleşik (B) firmasından yine ABD’de yerleşik finansal kiralama şirketi aracılığıyla 60 ay süreyle kiralamış olduğu uçakları Türkiye’ye getirmeden Rusya’da yerleşik bir firmaya kiraya vermiştir. Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye’de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV’nin konusuna girmez. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem istisna kapsamında değerlendirilmez.”

Maliye İdaresi’nin, kiraya verilen mal Türk milli malı olsa bile, bu kiralama işlemini hizmet ihracı değil, KDV kapsamı dışı işlem olarak yorumladığı hakkında özelgeler ve uygulamalar mevcut olup, bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur :

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.