Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2022-002

03 Ocak 2022

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR

Bilindiği üzere, VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Maliye Bakanlığı’nca henüz yılsonu değerleme kurları ilan edilmemiştir. Değerleme kurları ilan edilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen ve 31.12.2021 tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınmaktadır. Söz konusu kurlar ekte yer almaktadır. Maliye Bakanlığı’nca yıl sonu kurlarına ilişkin tebliğ yayımlandığında ayrıca duyurulacaktır.

Listedeki efektif kurları, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacak, bunun dışındaki kalemler (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz kuru ile değerlenecektir. (32 Sayılı Kararın 2 nci maddesindeki g ve h fıkraları)

Ancak, Bankaların 31.12.2021 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1] ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde[2] belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.                             

SIRA NO

DÖVİZLER

KUR (TL)

 

 

 

1

1 ABD Doları

 12,9775

2

1 Avustralya Doları

   9,3950

3

1 Danimarka Kronu 

   1,9713

4

1 Euro

 14,6823

5

1 İngiliz Sterlini

 17,4530

6

1 İsviçre Frangı

 14,1207

7

1 İsveç Kronu

   1,4268

8

1 Kanada Doları

 10,1258

9

1 Kuveyt Dinarı

 42,6451

10

1 Norveç Kronu

   1,4672

11

1 Suudi Arabistan Riyali

   3,4568

12

100 Japon Yeni

 11,2434

13

1 Bulgar Levası

   7,4646

14

1 Rumen Leyi

   2,9498

15

1 Rus Rublesi

 0,17303

16

100 İran Riyali

 0,03073

17

1 Çin Yuanı

   2,0250

18

1 Pakistan Rupisi

 0,07227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

EFEKTİFLER

KUR (TL)

 

 

 

1

1 ABD Doları

 12,9684

2

1 Avustralya Doları

   9,3518

3

1 Danimarka Kronu

   1,9699

4

1 Euro

 14,6721

5

1 İngiliz Sterlini

 17,4408

6

1 İsviçre Frangı

 14,0995

7

1 İsveç Kronu

   1,4258

8

1 Kanada Doları

 10,0883

9

1 Kuveyt Dinarı

 42,0055

10

1 Norveç Kronu

   1,4662

11

1 Suudi Arabistan Riyali

   3,4309

12

100 Japon Yeni

 11,2018

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[1] 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.