Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-159

23 Aralık 2021

ÜLKE BAZLI RAPOR’UN (CbCR) 31/12/2021 TARİHİNE KADAR BTRANS SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR

2020/23 sayılı Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere, 25 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatına girmiştir.

Buna göre raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayıp elektronik ortamda Gelir İdaresi’ne sunacaktır.

Ülke bazlı raporun işleyiş mantığına göre nihai ana işletmeler (veya vekil işletmeler) ülke bazlı raporu sadece kendi ülkelerinin maliye idarelerine sunacaklar, gruba bağlı diğer şirketlerin bulundukları ülkelerde ise ülke bazlı rapor sunulmayacak, sadece grubun ülke bazlı raporunun hangi ülkede verildiğine dair bir bildirim verilecektir. Daha sonrasında ise, ülke bazlı rapor sunulan maliye idaresi kendinde yer alan raporu gruba bağlı diğer ülkelerin maliye idareleri ile paylaşacaktır. Dolayısıyla ülke bazlı raporda bilgi paylaşımı şirketler vasıtasıyla değil, maliye idarelerinin birbirleri ile raporu doğrudan paylaşması şeklinde olacaktır.

Maliye idarelerinin raporu kendi aralarında paylaşması için de ülkeler arasında Yetkili Makam Anlaşması (Competent Authority Agreement) imzalanmış olması gerekmektedir.

Yetkili Makam Anlaşması yoksa idareler arasında ülke bazlı rapor paylaşımı da yapılamayacaktır.

Örneğin, 31.12.2021 tarihi itibari ile konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun ana işletmesinin mukim olduğu ülke idaresi ile Türkiye arasında Yetkili Makam Anlaşması kapsamında rapor değişiminin başlamaması durumunda, Türkiye’de yer alan grup şirketinin Türkiye’de de ayrıca ülke bazlı rapor sunması gerekebilecektir.

Ya da konsolide grup hasılatı 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de olması durumunda, gruba bağlı şirketlerin bulunduğu ve Türkiye’nin bilgi değişimi başlatmamış olduğu ülkelerde de ayrıca ülke bazlı rapor verilmesi gerekebilecektir.

Türkiye “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı (Yetkili Makam Anlaşması) 30 Aralık 2019 tarihinde imzalamıştır. 01 Ekim 2020 tarih ve 31261 saylı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 3038 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Yetkili Makam Anlaşması Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. Bu şekilde Türkiye’nin Ülke Bazlı Raporu diğer ülkeler ile paylaşmasının yolu açılmış olmaktadır. Bu ülkelerin takibi OECD’nin sitesinden yapılabilmektedir.

Ülke bazlı rapor, 3 tablodan oluşmakta ve tablolar aşağıdaki bilgileri içermektedir:

  • Tablo 1- Gelirin, vergilerin ve işletme faaliyetlerinin ülke bazında dağılımı; çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir, vergi öncesi kâr/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, sermaye, geçmiş yıl kârları, çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışındaki maddi varlıklar,
  • Tablo 2- Ülke bazında çok uluslu işletmeler grubuna dahil tüm işletmelerin listesi; çok uluslu işletmeler grubunun, ülke bazında, ilgili ülkede mukim her bir işletmesinin adı/unvanı, işletmenin kurulduğu ülke vergisel açıdan mukim olduğu ülkeden farklı ise bu ülkenin adı ve her bir işletmenin ana faaliyet konusu,
  • Tablo 3- İlave açıklamalar; tabloların doldurulması sırasında gerek görülen ilave açıklamalar.

Ülke bazlı rapora ilişkin yukarıdaki şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulmakta ve elektronik ortamda xml formatında gönderilmektedir. Gönderim için Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılmaktadır. Mükelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları gerekmektedir.

BDO Denet olarak, Excel dosya formatında hazırlanan ülke bazlı raporların (CbCR) geliştirdiğimiz “BDO CbCR Converter” çeviri aracımız ile OECD tarafından açıklanan Şema 2'ye uygun olarak xml formatına dönüştürülmesi konusunda da müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

BDO CbCR Converter ile Excel dosyasında hazırlanan CbC raporlar, CbCR Converter Tool web sayfasındaki adımlar takip edilerek kolayca OECD tarafından açıklanan Şema 2'ye uygun olarak xml formatına dönüştürülmektedir.

Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.