Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-156

06 Aralık 2021

2020 HESAP DÖNEMİNE AİT ÜLKE BAZLI RAPORUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SON TARİH 31 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜDÜR

2020/023 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile Transfer Fiyatlandırmasında 3 aşamalı raporlama yükümlülüğü Türk Vergi Mevzuatına girmiştir.

Kararla getirilen yükümlülüklerden bir tanesi de Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğüdür. Buna göre ilgili rapor, Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğü kapsamına giren (konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan) çok uluslu şirketler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından İdare’ye sunulacaktır. Nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunmaması ve İdare ile nihai ana işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması durumunda çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim işletmesi (Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri) tarafından Ülke Bazlı Raporun İdare’ye sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda yükümlülük altına giren mükelleflerin 2020 hesap dönemine ait Ülke Bazlı Raporlarını 31 Aralık 2021 Cuma günü sonuna kadar BTRANS aracılığıyla İdare’ye sunmaları gerekmektedir.

OECD internet sitesinde yer alan Yetkili Makam Anlaşması imzalanan ülkeler listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ülke bazlı raporların OECD tarafından öngörülen “XML Schema 2” formatında hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Excel formatında hazırlanan ülke bazlı raporların, XML Şema 2’ye dönüştürülmesi hususunda BDO Türkiye’den hizmet alabilirsiniz.