Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-138

25 Ekim 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ;

“KURUMLARIN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA İSTİSNA REHBERİ YAYINLANDI

Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi" kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

• Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için gerekli şartlar,

• İstisnaya konu olan taşınmaz ve iştirak hisselerinin neyi ifade ettiği,

• İki tam yıl süreyle aktifte bulundurma ve süre hesabında özellik arz eden durumlar,

• Gayrimenkul satış kazancının fon hesabına alınması ve burada tutulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar,

• Kazancın hesaplanmasında esas alınacak bedel, faiz, komisyon, kur farkı ve vade farklarının durumu,

• Alış ve giderlere ait KDV'nin indirimi,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.”