Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-120

02 Eylül 2021

Yayımlandığı Yer  : LEBİB YALKIN DERGİSİ –

                              Eylül 2021 Sayı : 213

Mehmet MAÇ

Yeminli Mali Müşavir

İTHAL EŞYASININ GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİL EDİLMESİ GEREKEN GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİNİN STOPAJA TABİ OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ

ÖZET :

Yurtdışı firmalara ödenen gayrimaddi hak şeklindeki hizmet bedelleri stopaja tabidir. Ayrıca söz konusu stopaj matrahı üzerinden %18 oranda sorumlu sıfatıyla hesaplanan KDV’nin, 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyanı gerekmektedir. [1]

Ancak bazı gayrimaddi hak bedellerinin ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gerekmekte, böylelikle bu bedeller, hizmet bedeli olmaktan çıkıp ithal mal değerinin bir unsuru haline gelmektedir.

Bahsi geçen gayrimaddi hak bedellerine ait KDV’nin mevzuat uyarınca gümrük idaresi tarafından tahakkuk ettirilmesi gerektiği ve 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan gereğinin ortadan kalktığı konusunda Gümrük İdaresi ve Gelir İdaresi, yıllar sonra görüş birliği sağlamışlardır. 

Bu durumda gayrimaddi hak bedeli, ithal mal bedelinin bir parçası olduğu (hizmet bedeli niteliğini kaybettiği) ve gümrük vergilerine tabi tutulduğu için, vergi dairesine stopaj beyan edilmesi gereğinin de ortadan kalkacağını düşünüyoruz.

İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken gayrimaddi hak bedellerinin durumu KDV açısından net olmakla beraber, bunların stopaja tabi olmadığı yönünde yeterli açıklık bulunmaması ve stopaj gereğinin ortadan kalkmadığı şeklindeki katılmadığımız görüşlere rastlanması nedeniyle bu yazının hazırlanmasına ihtiyaç duymuş bulunuyoruz.

ANAHTAR KELİMELER :

İthal eşyası, gümrük kıymeti, satış koşulu, royalti, lisans, gümrük kanunu 27/c, ilgililik, marka, gayrimaddi hak , stopaj

  1. İTHAL EŞYASININ GÜMRÜK KIYMETİNE DAHİL EDİLMESİ GEREKEN GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ NELERDİR ?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 27/1-c  maddesi uyarınca ;

“c) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan ROYALTİ ve LİSANS ücretleri;”

İTHAL EDİLEN MALIN GÜMRÜK KIYMETİNİN BİR UNSURUDUR.

Başka bir anlatımla, bu madde kapsamındaki royalti ve lisans bedelleri, yasa gereği HİZMET BEDELİ DEĞİL, MAL BEDELİ (ithal mal bedelinin bir parçası) durumundadır.

İthalat işlemi muhasebeleştirilirken yine bu madde uyarınca, royalti ve lisans ve bedelleri doğrudan gider yazılmayıp ithal mal maliyetine eklenmesi gerekir.

 


 

[1] Yurtdışından hizmet ithal edilmesi konusunda geniş bilgi için Lebib Yalkın Dergisi’nin Ocak 2009 sayısında yayınlanan “HİZMET İTHALLERİNDE KDV ve STOPAJ SORUMLULUĞU ve BU SORUMLULUĞUN GECİKTİRİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI DURUMLAR” başlıklı yazımıza bakınız. (www.denet.com.tr/yayınlarımız/makaleler/Mehmet Maç/2009)

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.